Yayılma Alanı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Verim: Kombine, öncelikli süt verimi

 

Görünüm

İvesi koyunu sağlam ve orta yapılı bir vücuda sahip yerli koyun ırklarındandır. Süt tipine uygun ince fakat sağlam bir kemik yapısına sahip küçükbaş ırkıdır. İvesi koyunları krem-beyaz renktedir. Başı sarı-kahverengi, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renkte olabilirler. Alın tarafında genellikle beyaz bir leke bulunur. Kulak, burun ve ayaklarınde lekeler bulunur.

İvesi koyunları yağlı kuyrukludur ve asıl kuyruk kitlesinin üzerinde yağsız bir parça da vardır. Kuyruk kısmının yağlı bölümün üzerinde alttan başlayan ve orta kısma kadar uzayan çıplak bir oyuk bulunur.

İvesi erkeklerinde boynuz yapısı geriye ve aşağıya doğru helezonik bir yapıda olur. Boynuzsuz olanları ya da hilal biçiminde boynuzu olanları da görülebilir. Dişilerinin %10 kadarında zayıf boynuz ya da koç boynuzluluk durumu görülebilir.

Meme ve meme başı formu değişkendir ve yüksek süt verimine uygun biçimde bezel yapıda olur.

 

Irka Özgü Özellikler

İvesi ırkı kuru ve sıcak iklim koşullarına çok iyi adapte olmuşlardır. Bu koşullar altında uzun yürüyüşlere dayanıklıdır. Yüksek analık içgüdüsüne ve farklı çevre şartlarına uyum yeteneğine sahip olması nedeniyle diğer süt ırkı küçükbaş hayvanlara karşı üstün olduğu kabul görmüştür. Ayrıca İsrail İvesi’lerinin kökeni de Anadolu İvesi koyunudur.

 

Yetiştirme Koşulları

Göçer sistem için çok uygundur ve bu sistem içinde yetiştirilir. Sıcak ve kurak iklim şartlarına uygun olmakla beraber farklı çevre ve iklim koşullarına adaptasyon yeteneğinin iyi olmasından dolayı soğuk karasal iklim şartlarında da başarıyla yetiştirilmekte olan bir küçükbaş hayvan ırkıdır. 40-45°C’leri bulan kurak ve çöl şartlarında da sürü koyunculuğu şeklinde yetiştirilebilirler. Yağışlı ve nemli iklimlere adaptasyon güçlüğü olmaktadır.

Düşük maliyetli ağıllarda, yetersiz bakım ve besleme koşullarında yetiştirilebilir.  Kış dönemlerinde besleme mera ve anız otlatmasına dayalı yapılmaktadır. Kış zamanlarında genellikle az miktarda dane destekli samana dayalı besleme yapılır.

 

Vücut Ölçüleri

Birim                                     Erkek                   Dişi
Cidago yüksekliği 66 cm 65 cm
Vücut Uzunluğu 62 cm 59 cm
Doğum Ağırlığı 4.6 Kg 4.4 Kg
Ergin Canlı Ağırlık 74 Kg 50 Kg
Günlük Canlı Ağırlık Artışı 264 Gram 264 Gram

 

Verim Özellikleri

  • Laktasyon süresi: 185 gün
  • Süt verimi: 172 Kg/Laktasyon
  • Damızlık yaşı: 18 ay
  • Kuzu verimi: 1.1
  • Yapağı Verimi: 2.5 kg
Üvesi Koyunu Dişisi

TIKLA >>Dağlıç Koyunu