Yayılma Alanı: Orta Anadolu Bölgesi ve bu bölgeye komşu sınırlar

Verim: Kombine, et ve süt

 

Görünüm

Yerli koyun ırkları arasında iri yapılı olan bir ırk olan Akkaraman koyunu dar ve uzun vücutludur. Sırt hattı düz bir küçükbaş ırkıdır, fakat bazılarında hafif  bir çukurluk görülebilir.

Akkaraman koyunlarında baş bölgesi dar ve uzundur. Yüzü çıplaktır ve üzerinde farklı büyüklüklerde kâkül (hotoz) bulunmaktadır. Koçlarda baş bölgesi hafif dış bükeydir. Uzun ve sarkık kulaklı akkaraman koyunları sağlam ve uzun bacaklıdır. Tırnaklar sert ve sağlamdır.

Gövdesi genellikle beyazdır. Büyük çoğunlukla baş, burun, kulak ve ayaklarında siyah lekeler vardır. Başı, boyun altı ve bacakları yapağısızdır. Yapağı biçimi kaba, karışık ve seyrektir. Koyunlarda boynuz yoktur. Koçların ortalama %10 kadarında ise küçük yapılı ya da  tam gelişmemiş boynuz  bulunabilir.

İnce kuyruk ucu “S” formunda bir kıvrım oluşturur ve kuyruğu yağlıdır. Kuyruk, arkadan bakıldığında üst üste üç parça şeklinde görülür. Dipte tarafında geniş ve büyük bir yağ kitlesi bulunur. Onun üzerinde daha küçük ve yağlı ikinci bir bölüm yer alır. En üst kısımda ise yağsız, kıllı ve aşağı doğru sarkan uzun kısım yer alır.

 

Irka Özgü Özellikler

Hastalıklara dayanıklı, sağlam yapılı, kötü mera şartlarında yetiştirilebilir bir ırk olan akkaraman, yetersiz bakım ve beslenme şartlarında yaşayabilir. Değişken iklim koşullarına dayanıklıdır. Yetersiz beslenme dönemlerinde yağlı kuyruklu olması nedeniyle yaşama gücü yüksek bir küçükbaş hayvan ırkıdır.

Sürü ve analık içgüdüsü iyi, sevk ve idaresi kolay, en uysal yerli ırktır. Verimsiz meralardan yararlanma yeteneği iyidir. Uzun yol yürüyüşlerine dayanıklıdır.

 

Yetiştirme Koşulları

Bozkır iklimine uyum sağlamıştır. Kurak ve sıcak yaz aylarına ve soğuk ve karlı kış aylarına dayanıklıdır.

Karlı dönemlerin dışında çok engebeli olmayan ve zayıf bitki örtüsüne sahip meralarda yetiştirmeye uygundur. Karlı kış zamanlarında genellikle az miktarda dane destekli samana dayalı besleme yapılır. Düşük maliyetli ağıllarda 30 ila 500 başlık gruplar halinde yetiştirilmektedir.

 

Vücut Ölçüleri

Birim                                     Erkek                   Dişi
Cidago yüksekliği 73 cm 65 cm
Vücut Uzunluğu 72 cm 64 cm
Doğum Ağırlığı 4.7 Kg 4.4 Kg
Ergin Canlı Ağırlık 62 Kg 50 Kg
Günlük Canlı Ağırlık Artışı 240 Gram 220 Gram

 

Verim Özellikleri

  • Laktasyon süresi: 140 – 150 gün
  • Süt verimi: 50 – 60 Kg/Laktasyon
  • Damızlık yaşı: 16 – 18 ay
  • Kuzu verimi: 1.2
  • İkiz doğum oranı: %4 – %5
  • Yapağı Verimi: 1.5 – 2 kg
  • Lüle uzunluğu: 8 – 12 cm
  • Elyaf çapı: 29 – 35 mikron
  • Temiz yapağı oranı: %62 – %70
  • Kuyruk ağırlığı: 4-6 kg. 20 kg ye kadar çıkabilir.

TIKLA >>Türkiye'de Küçükbaş Hayvan Irkları