Yoğun talep üzerine koyun ve keçi ırkları tanıtım kılavuzu kitapçığı güncellenerek ikinci baskısı yapıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından bastırılan kitapçıkta 37 koyun ile 14 keçi ırkının özellikleri, yetiştirme koşulları, verim yönü ve vücut ölçüleriyle ilgili kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kitapçığın önsözünde yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin coğrafi yapısı ve geniş meraları göz önüne alındığında küçükbaş hayvancılık için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, yerli koyun keçi ırklarının ıslah çalışmalarına ışık tutması için ilki 2015 yılında bastırılan ‘Koyun ve Keçi Irkları Tanıtım Klavuzu’nun güncellenerek ikinci baskısının yapıldığını bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

“Ülkemizin coğrafi yapısı ve geniş meraları göz önüne alındığında, küçükbaş hayvancılık için son derece önemli potansiyele sahip olduğumuz bilinen bir gerçektir. Bu potansiyel içerisinde yerli koyun keçi ırklarıyla genetik açıdan da zengin çeşitliliğe sahip olması, küçükbaş hayvancılık sektörünü daha da önemli kılmaktadır. Dolayısıyla; TÜDKİYEB ve İl Birliklerimizin asli amacı ve görevi, küçükbaş hayvancılığı daha iyi noktalara getirmek ve bu amaçla da yerli koyun keçi ırklarımızın ıslahı çalışmalarını başarıyla yürütmektir.

Bu kapsamda; çalışmalarımıza ışık tutması açısından; Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) hazırlanarak 2009 yılında yayımlanan ‘Türkiye Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tanıtım Kataloğu’ esas alınarak, Merkez Birliğimizce 2015 yılında “Koyun ve Keçi Irkları Tanıtım Kılavuzu”nu hazırlayıp baskısını gerçekleştirmiş ve ülke genelinde ilgili tüm kesimlere ulaştırmıştık.

Kitapçığı hazırlamamızdaki amacımızı da; özellikle sahada kayıt çalışmalarını yürüten teknik personel ile konuyla ilgili tüm kesimlerin kullanabileceği bir rehber niteliği taşıması olarak belirlemiştik. “Koyun ve Keçi Irkları Tanıtım Kılavuzu” kitapçığının yoğun ilgi görmesi karşısında kısa zamanda tükenmesi ve sonrasında ilgili kesimlerden ısrarla talep edilmesi nedeniyle kitapçığın yeniden güncellenmesi sonucunda yeni tasarımıyla birlikte ikinci baskısını tamamlayarak yayımlamış bulunuyoruz.

Rehber niteliğindeki bu kitapçığın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen TAGEM yetkilileri ve personeline teşekkür ediyor, özellikle küçükbaş hayvancılık alanında görev yapan teknik personel ile Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kesimler ve sektörümüz için faydalı olmasını temenni ediyorum”

TIKLA >>Kırmızı Etteki Sorunlar Küçükbaş Hayvancılıkla Çözülür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir